Ambasadorica Kraljevine Švedske, NJ.E. Johanna Strömquist u posjeti Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla

U posjeti gradu Tuzli i Međunarodnoj galeriji portreta, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla, dana 16.02.2021.godine, bila je ambasadorica Kraljevine Švedske, NJ.E. Johanna Strömquist sa svojim  saradnicama.
Tom prilikom ambsadorica i njene saradnice pregledale su kolekcije: Ismet Mujezinović, Tito u djelima likovnih umjetnika, Adela Behr, Kolekcija savremenog portreta, Kolekcija skulptura, Kolekcija James Haim Pinto, Opća zbrika, Internacionalna zbirka portreta (Interbifep) i Zbirka Vladimir Pintarić.
Ambasadorica Kraljevine Švedske, NJ.E. Johanna Strömquist nije krila oduševljenje bogatim fundusom vrijednih umjetničkih djela, mnogobrojnih renomiranih umjetnika sa ovih prostora, te izrazila želju da ponovo posjeti Međunarodnu galeriju portreta i detaljnije pregleda postavke.
Ovom prilikom Ambasadorici Kraljevine Švedske, direktor JU Centar za kulturu Tuzla poklonio je monografiju Đorđa Mihajlovića.

Održana javna rasprava o nacrtu budžeta Grada Tuzla za 2021.godinu, u organizaciji Omladinskog pokreta Revolt Tuzla

U Kući i ateljeu Ismet Mujezinović, u okviru JU Centar za kulturu Tuzla, u srijedu, 10.02.2021.godine, u organizaciji Omladinskog pokreta Revolt, upriličena je javna rasprava o nacrtu budžeta Grada Tuzla za 2021.godinu.

Budžet grada je ključni dokument, koji sadrži sve planirane javne rashode tokom te budžetske godine. Javna rasprava bila je otvorena za svo građanstvo, a na nju su pozvani i predstavnici i predstavnice mjesnih zajednica, te gradski vijećnici i vijećnice, ali posjećenost nije bila zadovoljavajuća, uzimajući u obzir pandemiju korona virusa, ali i općenito.

 

Solistički koncert Lamije Šišić (violina) održan je u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla

Solistički koncert Lamije Šišić (violina), učenice JU Osnovne muzičke škole Tuzla, održan je u srijedu, 10.02.2021.godine u 18:00 sati, u Međunarodnoj galeriji portreta, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla. Lamija je učenica trećeg razreda Osnovne muzičke škole tuzla, klasa: prof. Maira Isaković. Koncert je održan uz klavirsku pratnju Lamijine sestre, Meline Šišić.
Lamija je odlična učenica šestog razreda OŠ Tojšići uz koju pohađa i muziku školu. Redovno se usavršava kod prof.dr. Dušana Panajotovića u Beogradu. Lamija svira violinu od svoje šeste godine uz klavirsku saradnju svoje sestre, mlade pijanistice, Meline Šišić. Redovno svira na koncertima, festivalima i internacionalnim takmičenjima. Održala je deset solističkih koncerata a svoju zemlju predstavlja osvajajući zlatne medalje.
Melina Šišić rođena je u Tuzli 2003. godine. Na osnovu postignutih rezultata na kantonalnim, federalnim i međunarodnim takmičenjima, festivalima i smotrama, proglašena je učenikom generacije osnovne kao i osnovne muzičke škole. Trenutno pohađa treći razred Srednje muzičke škole “Čestmir Mirko Dušek” Tuzla, instrumentalni odsijek – klavir u klasi prof. Biljane Šeparović. Od 2017. godine redovno se usavršava kod renomiranog pijaniste, prof. dr. Nevena Šobajića (Beograd). Bavi se književnošću, te likovnom i dramskom umjetnošću i sportom. Sa osam godina položila je kurs arapskog pisma i prvu hatmu Kur’ana. Nedavno je Melina bila pobjednica literarnog natječaja. Dobitnica je priznanja za mladog perspektivnog umjetnika (Beograd), kao i Priznanja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Održana promocija knjige “Busovačo, lijepa si ko ruža”, autora Ivana Križanovića u sklopu Napretkovih dana

Dana, 05. februara, 2021.godine u 19.00 sati, u Kući i ateljeu Ismet Mujezinović, u sklopu Centra za kulturu Tuzla organizovano je još jedno kulturno veče, promocija knjige „Busovačo, lijepa si ko ruža – narodni plesovi/igre, pjesme, nošnja i običaji Hrvata Busovače“, autora Ivana Križanovića, a u sklopu Napretkovih dana.
Riječ je o stručnoj knjizi koja se bavi folklornom baštinom busovačkog kraja, zanimljive male sredine u kojoj se isprepliće seoska i gradska tradicija Bosne i Hercegovine. Nastala je u nakladi HKD-a Napredak Busovača, kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja i pisanja autora knjige inače profesora engleskog jezika i stručnog voditelja folklornog sastava busovačke podružnice Napretka.
„Ova knjiga je rezultat terenskog istraživanja koje je trajalo šest godina. Obišao sam svaki kutak Busovače kako bih došao do što boljih i što utemeljenijih podataka. Smatram da je najveća vrijednost ove knjige u činjenici da sam od zaborava otrgnuo i sačuvao veliki dio naše tradicije i našeg identiteta. Moram naglasiti da su detaljno opisani običaji ovog kraja, opisana je narodna nošnja i sve njezine varijante koje su bile prisutne na području Busovače, prikazani su glazbeni instrumenti te su notno raspisana 53 vokalna primjera zabilježena na terenu. Pored svega ovoga, zabilježio sam i 15 različitih narodnih plesova. Svaki ples je tekstualno opisan te uz tekstualni opis i notni zapis sadrži i plesni kinetogram. Neki od plesova su slični plesovima ostatka varoške tradicije Središnje Bosne, ali ima i onih plesova koji su se plesali samo u Busovači. Nadam se da će knjiga biti od koristi svima koji se zanimaju za tradicijsku kulturu, ali i da će biti poticaj i vodilja svim budućim terenskim istraživačima“, izjavio je autor Ivan Križanović.

Upriličena promocija knjige “Vareš i Vareški kraj kroz stoljeća”, autora Željka Ivankovića, a u okviru Napretkovih dana

U okviru manifestacije Napretkovi dani, u srijedu, 03.02.2021.godine u 19:00 sati, u Kući i ateljeu Ismet Mujezinović, a u sklopu Centra za kulturu Tuzla, predstavljena je monografija “”Vareš i Vareški kraj kroz stoljeća” u organizaciji HKD Napredak glavna podružnica Vareš, autora književnika Željka Ivankovića.
Autor fotografija i likovnih priloga je glavni urednik Mladenko Marijanović. Grafički urednik monografije i dizajner omota je pokojni Mladen Divković, a kao dodatni segment monografije može se spomenuti i leksikon vareških uglednika na kome je radio student Vladimir Ruf.
Prisutnima su se obratili: autor monografije, Željko Ivanković i urednik fotografije u knjizi, Miljenko Marijanović, inače urednik vareškoga mjesečnika “Bobovac” i tajnik Napretkove podružnice u Varešu.
Fotomonografija, kako sugerira i sam naslov, obuhvaća ukupnu povijest vareških prostora (političku, gospodarsku i kulturnu povijest), ne samo od vremena postanka imena Vareš i ne samo u današnjim granicama općine Vareš. U knjizi su obrađene sve povijesne mijene i ona obuhvaća sve povijesno relevantne ličnosti, odnosno svako vareško ime širega društvenog značaja u svim oblastima života i rada.
Monografija ima gotovo 400 stranica, podijeljena je na 65 tematskih cjelina, popraćena s više od 600 fotografija i ilustracija te odgovarajućim znanstvenim aparatom, a obogaćena je i dodatkom – Leksikonom uglednih Varešana.

Održan koncert klasične muzike u okviru manifestacije “Napretkovi dani” u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla

U organizaciji HKD Napredak Glavna podružnica Tuzla i Franjevačkog samostana Tuzla, u subotu, 30.01.2021.godine, u Međunarodnoj galeriji portreta, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla održan je koncert klasične muzike Monija Jarak Mikulić (mezzosopran) i Marijana Pavlović (klavir) u okviru “Dana Napretka” koji traju od 29.01. do 09.02.2021.godine.
Monija Jarak Mikulić je rođena 1989.godine u Mostaru. Završila je Osnovnu i Srednju muzičku školu Ivana Plemenitog Zajca – smjer solo pjevanje, kao i Medicinsku školu Sestara milosrdnica, smjer – Farmaceutski tehničar. Školovanje je nastavila na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu gdje je stekla i zvanje Magistra solo pjevanja. Članica je upravnog odbora HKD napredak glavna podružnica Mostar.
Marijana Pavlović je rođena 1973.godine u Travniku. Profesorica klavira i korepetitor, svoje muzičko školovanje započinje u Bugojnu a srednje u Sarajevu. 1992.godine upisala je studij klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 2008.godine radi kao vanjski saradnik i korepetitor na Studiju Glazbene umjetnosti na PMF-u Mostar, za puhače, gudače, solo pjevače gdje je stekla zvanje docenta za Komornu glazbu 2012.godine.

Potpisivanje ugovora za realizaciju projekta “Volim svoj grad” u organizaciji Fondacije tuzlanske zajednice

U utorak, 19.januara, 2021.godine. u prostorijama Kuće i ateljea Ismet Mujezinović, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla, Fondacija tuzlanske zajednice organizirala je potpisivanje ugovora sa predstavnicima organizacija civilnog društva za realizaciju lokalnih inicijativa, a za unapređenje uslova življenja u Tuzlanskom kantonu. Obezbijeđeno je preko 50.000 KM iz Fonda” Volim svoj grad” za realizaciju 21. građanske inicijative
Fond „VOLIM SVOJ GRAD“ je nova inicijativa Fondacije tuzlanske zajednice, koja se implementira na području cijelog Tuzlanskog kantona kako bi se podsticao građanski aktivizam i podržale inicijative i projekti koji će doprinijeti rješenju lokalnih problema.

Održano “Veče savremene muzike za violončelo i harmoniku dua 2B” u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla

Koncert pod nazivom „Veče savremene muzike za violončelo i harmoniku dua „2B“, održan je u petak, 15.01.2021.godine, u Međunarodnoj galeriji portreta, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla. Nastupile su članice Duela „2B“ u sastavu: Belma Alić (violončelo) i Belma Šarančić (harmonika).
Na programu:
• Sofia Gubaidulina (1931), In Croce / Na križu (1979)
• Yuji Takahashi (1938), The Dream Carp / Ribica iz snova / (1992)
• Nigel Osborne (1948), Stone Garden 2 / Kameni vrt 2 (1988)
• Toshio Hosakawa (1955), In die Tiefe der Zeit / Iz dubine vremena (1994);
BELMA ALIĆ (violončelo) diplomirala je 2004. godine u klasi prof. Yevgeny Xaviereff-a na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.
Trenutno je vanredni profesor iz oblasti violončela na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.
BELMA ŠARANČIĆ (harmonika) završila je (2005) dodiplomske studije na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu (teoretsko-pedagoški smjer, dobitnica priznanja „Zlatna značka“) I Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu (smjer harmonika u klasi prof.Danijele Gazdić, dobitnica nagrade „Vojin Komadina“).
U pedagoškom radu njeni studenti bilježe mnogobrojne solističke nastupe kao i preko 70 nagrada na internacionalnim takmičenjima u kategorijama solista i kamernih sastava
Duo “2B” čine dvije umjetnice, dvije Belme, koje su ujedno i prve dvije doktorice muzičke umjetnosti u Bosni i Hercegovini.
Zbog situacije vezane za korona virus, prisutni su se morali pridržavati mjera bezbjednosti Kriznog štaba Federacije BiH.

Obilježena godišnjica smrti Ismeta Mujezinovića, polaganjem cvijeća na Gradskom groblju Trnovac u Tuzli

U skladu sa dosadašnjim običajem, kolektiv JU „Centar za kulturu“ Tuzla je obilježio godišnjicu smrti velikog Ismeta Mujezinovića. Mujezinović je preminuo 07.01.1984.g. u Tuzli. Vijest o smrti umjetnika se brzo proširila čitavom bivšom državom. Brojne ličnosti iz političke i kulturne sfere svih bivših republika su porodici uputile telegrame saučešća i iskazale žaljenje za gubitkom vrsnog umjetnika i intelektualca. Stotine novinskih članaka je objavljeno sa informacijom o smrti umjetnika i osvrtima na njegovo cjeloživotno stvaralaštvo.Značaj umjetnika se ogleda i kroz organizovanje nekoliko komemorativnih skupova na kojima je još jednom odato priznanje za Mujezinovićev rad i doprinos umjetnosti i kulturi. Komemorativni skupovi su održani u Tuzli, Sarajevu, Brčkom i Bijeljini. Komemorativna sjednica društveno-političkih organizacija i Skupštine opština Tuzla je održana 09.01. u Domu JNA Tuzla.U Sarajevu je 10.01.1984.g., na dan sahrane, održana zajednička sjednica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Akademije likovih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu i Udruženja likovnih umjetnika BIH. Na dan sahrane 10.01.1984.g. su se u Tuzli, tačno u 14:30h, oglasile gradske sirene u znak odavanja počasti preminulom umetniku. Hiljade sugrađana i sugrađanki, umjetnika, političara i prijatelja su posjetile tadašnju Galeriju jugoslavenskog portreta u kojoj je bio postavljen lijes i posljedni put se oprostili od Mujezinovića, i to u ustanovi koju je osnovao i ostavio svoj lični i umjetnički pečat. Počasnu stražu na sahrani su držali: Cvijetin Mijatović, Svetozar Zimonjić, Franjo Herljević, Hamdija Pozderac, Milanko Renovica, Branko Mikulić, Emina Zaimović i Husein Bakalović. Sahrani je prisustvovao i Marin Cetinjić u ime Savjeta Federacije. Umjetnička djela Ismeta Mujezinovića i dalje postoje kao zaštićeno dobro Bosne i Hercegovine i primjer su likovne maestralnosti, dok sjećanje na njegovu ličnost i društveni angažman treba da služi svim generacijama kao uzor i podsticaj za progresivnost i borbu za ljudske ali i umjetničke slobode. U prilogu se nalaze novinski članci koji pišu o smrti i sahrani umjetnika, kao i fotografije sa ispraćaja u Galeriji i ukopa na groblju Trnovac u Tuzli.

 

Održan Novogodišnji koncert učenika Osnovne muzičke škole Tuzla u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla

JU Osnovna muzička škola organizirala je Novogodišnji koncert učenika ove škole, na dan, 24.12.2020.godine u Međunarodnoj galeriji portreta, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla, gdje su mladi talenti pokazali svoja znanja stečena u prethodnoj godini, a učešće su uzeli mladi violinisti/ce, harmonikaši, pijanisti/ce, te na ovaj način obilježili 2020.godinu.
Prisutni su ispoštovali sve mjere bezbjednosti koje su na snazi, a kada je u pitanju sprečavanje širenja korona virusa, noseći zaštitne maske i držeći propisano odstojanje.