U nedjelju, 14.11.2021., na Kamernoj sceni Doma mladih Tuzla, održan je treći, ujedno i završni dio edukacije budućih trenera Kung Fu Wu Shu vještine u BiH. Domaćin ove manifestacije bio je Kung Fu Wu Shu Klub “DIM MAK” Tuzla.
Pismenom testiranju su pristupili učenici klubova “Shao Lin Lukavac – Gračanica”, Kung Fu Wu Shu Klub S.T. Gornja Tuzla – Dubrave” i “Dim Mak Tuzla”.
Test je obuhvatao sljedeće teme:
– prva pomoć,
– psihološko – pedagoški pristup u radu s djecom,
– pravila ponašanja,
– metodika treninga u Kung Fu Wu Shu vještini,
– kondiciona sprema i
– historija Kung Fu.
Komisiju su sačinjavali: osnivač Kung Fu vještine u BiH Karahasanović Sadik, ekspert majstor samoobrane, majstor Wing Chun-a, majstor karatea, ujedno i domaćin Amna Ribić, ekspert majstor samoobrane, majstor Wing Chun-a, Maida Avdić,
umjetnik majstor samoobrane, majstor Wing Chun-a, Ademir Džudi Terzić, umjetnik majstor samoobrane, majstor Wing Chun-a i majstor 5 životinjskih stilova, Muhidin Ibričić,
ekspert majstor i majstor Wing Chun-a, Lejla Ibričić.
Svojim prisustvom nas je počastila i Dragana Bulić, koja je budućim trenerima održala prezentaciju i približila važnost mentalnog zdravlja i pristupa mladima.