O Domu mladih

“Dom mladih” Tuzla obavlja djelatnosti u javnom interesu vezane za kulturu, obrazovanje i rad sa mladima.

Sjedište Doma mladih Tuzla je u ulici Dragiše Trifkovića br. 2, gdje su smještene administrativne prostorije i prostori neophodni za održavanje programskih aktivnosti Ustanove.

Javna ustanova “Dom mladih” Tuzla osnovana je Odlukom Općinskog Vijeća, na sjednici održanoj 30. maja 2002. godine , na osnovu člana 9., Zakona o kulturi ( Službene novine TK broj 8 / 98 ) i člana 23. Statuta Općine Tuzla.

Prostorni kapaciteti kojima raspolaže “Dom mladih” Tuzla su:

  • Centralna zgrada na adresi Dragiše Trifkovića br. 2,
  • “Kuća solidarnosti” Gornja Lipnica,
  • “Društveni dom” Gornja Tuzla,
  •  Spomen dom “Husinska buna” Husino,
  • “Dom književnosti” Tuzla,
  •  “Kaleidoskop” Tuzla,

U  prethodnim godinama Dom mladih Tuzla je sve raspoložive kapacitete pružao zainteresiranim korisnicima za realizaciju programskih sadržaja, kao i korisnicima koji su svoje interese i afinitete zadovoljavali  kroz rad u sekcijama koje egzistiraju u  Ustanovi. U  poslednjih nekoliko godina u  Domu mladih radi i djeluje  veći broj sekcija muzike, plesa, volonterskog rada, mladih lidera i sl.

Ustanova organizira brojne kulturno-umjetničke sadržaje,  učestvuje u njihovoj realizaciji kao izvršni producent ili pruža stručnu ili tehničku pomoć u njihovoj realizaciji.  Neke od njih su: obilježavanje važnih datuma za  Grad Tuzla i BiH i sve građane, organizacija javnih rasprava, probe za pozorišne predstave, umjetničke i druge radionice za djecu i mlade, humanitarni koncerti, predavanja i edukacije, premijere filmova, prezentacije projekata, projekcije dokumentarnih filmova, kursevi za mlade, svečane sjednice, književne tribine, svečane priredbe, koncerti klasične i popularne muzike, izložbe, međunarodne konferencije, manifestacije revijalnog karaktera, festivali i kulturno-zabavne manifestacije, performansi, multimedijalni umjetnički programi, seminari  te brojni drugi sadržaji, programi i aktivnosti.

Realizuju  se i različite aktivnosti kao što su: sastanci timova, interaktivne radionice, edukativni kursevi, edukativni moduli treninga za mlade lidere, posjete gostiju iz inostranstva, neformalni dolasci mladih ljudi i korištenje prostora za njima potrebne svrhe, sastanci različitih grupa i ostalo.