Javne nabavke

Izmjena plana JN II 03-11-71-3 od 15.04.

Obrazac praćenja realizacije ugovora JU “Centar za kulturu” Tuzla za 1.1.2022. – 31.3.2022. godine

Izmjena plana JN I 03-11-71-2 od 30.03

Plan javnih nabavki za 2017 JU Centar za kulturu Tuzla

Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017 godinu JU Centar za kulturu Tuzla

Realizacija ugovora Javnih nabavki za  2017 godinu JU Centar za kulturu Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Plan javnih nabavki za 2018 godinu

Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu JU “Centar za kulturu” Tuzla broj 205/2018

Odluka direktora o prihvatanju ponude najboljeg ponuđača 

Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2018.godinu JU “Centar za kulturu” Tuzla

Odluka o spajanju javnih ustanova Međunarodna galerija portreta i Dom mladih u JU “Centar za kulturu” Tuzla

Izmjena plana javnih nabavki II

Izmjena plana javnih nabavki III

Realizacija ugovora za 2018.godinu

Izmjena plana javnih nabavki IV

Izmjena plana javnih nabavki V 

Izmjena plana javnih nabavki VI 

Odluka direktora o poništenju postupka 

Izmjena plana javnih nabavki VII 

Odluka direktora o izboru najpovoljnijeg ponuđača – grijanje

Realizacija Ugovora IX 2018 

Izmjena plana javnih nabavki VIII 

Odluka o poništenju postupka

Izmjena plana javnih nabavki IX 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača decembar 2018

Izmjena plana javnih nabavki X 

Izmjena plana javnih nabavki XI 

Realizacija ugovora javnih nabavki za 2018.

Plan javnih nabavki za 2019.

Izmjena plana javnih nabavki I

Izmjena plana javnih nabavki II 

Izmjena plana javnih nabavki III 

Realizacija Ugovora na dan 31.03.2019.godine

Izmjena plana javnih nabavki IV 

Izmjena plana javnih nabavki V 

Izmjena plana javnih nabavki VI 

Izmjena plana javnih nabavki VII 2019

Realizacija ugovora 30.06.2019.

Izmjena plana javnih nabavki VIII 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca broj 1064/19 od 15.08.2019. godine

Izmjena plana javnih nabavki IX 

Realizacija Ugovora na dan 30.09.2019.

Izmjena plana javnih nabavki X 2019

Izmjena plana javnih nabavki XI 2019.

Realizacija ugovora 2019.

Plan javnih nabavki 2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki I 2020.

Poziv za dostavu ponuda 2020. 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača mart 2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki II od 5.5.2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki III od 14.5.2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki IV od 15.05.2020.

Praćenje realizacije ugovora 31.03.2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki od 24.06.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora od 1.1. do 30.06.2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki VI 2020

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki VII 2020

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki VIII 2020

Obrazac praćenja realizacije ugovora 01.01. do 30.09.2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki IX 2020

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki X 2020

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki XI od 17.11.2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki XII 0d 15.12.2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki XIII za 2020.

Praćenje realizacije ugovora 31.12.2020.

Plan javnih nabavki za 2021.godinu od 26.01.2021.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki broj 03-11-66-2/21

Obrazac praćenja realizacije Ugovora za period 01.01.2021. – 31.03.2021.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki II za 2021.godinu

Izmjena plana javnih nabavki III od 19.04.2021.godine

Realizacija ugovora 30.06.2021.godine

Izmjena plana javnih nabavki IV za 2021.godinu

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki V za 2021.godinu

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki VI od 20.09. za 2021.godinu

Obrazac praćenja realizacije ugovora od 01.01. do 30.09.2021.godine

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki VII za 2021.godinu

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki VIII za 2021.godinu

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki IX od 07.12.2021.godine

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki X od 15.12.2021.godine

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki XI od 20.12.2021.godine

Obrazac praćenja realizacije ugovora od 01.01. d0 31.12.2021.godine

Plan javnih nabavki za 2022.godinu