Javne nabavke

Plan javnih nabavki za 2017 JU Centar za kulturu Tuzla

Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017 godinu JU Centar za kulturu Tuzla

Realizacija ugovora Javnih nabavki za  2017 godinu JU Centar za kulturu Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Plan javnih nabavki za 2018 godinu

Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu JU “Centar za kulturu” Tuzla broj 205/2018

Odluka direktora o prihvatanju ponude najboljeg ponuđača 

Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2018.godinu JU “Centar za kulturu” Tuzla

Odluka o spajanju javnih ustanova Međunarodna galerija portreta i Dom mladih u JU “Centar za kulturu” Tuzla

Izmjena plana javnih nabavki II

Izmjena plana javnih nabavki III

Realizacija ugovora za 2018.godinu

Izmjena plana javnih nabavki IV

Izmjena plana javnih nabavki V 

Izmjena plana javnih nabavki VI 

Odluka direktora o poništenju postupka 

Izmjena plana javnih nabavki VII 

Odluka direktora o izboru najpovoljnijeg ponuđača – grijanje

Realizacija Ugovora IX 2018 

Izmjena plana javnih nabavki VIII 

Odluka o poništenju postupka

Izmjena plana javnih nabavki IX 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača decembar 2018

Izmjena plana javnih nabavki X 

Izmjena plana javnih nabavki XI 

Realizacija ugovora javnih nabavki za 2018.

Plan javnih nabavki za 2019.

Izmjena plana javnih nabavki I

Izmjena plana javnih nabavki II 

Izmjena plana javnih nabavki III 

Realizacija Ugovora na dan 31.03.2019.godine

Izmjena plana javnih nabavki IV 

Izmjena plana javnih nabavki V 

Izmjena plana javnih nabavki VI 

Izmjena plana javnih nabavki VII 2019

Realizacija ugovora 30.06.2019.

Izmjena plana javnih nabavki VIII 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca broj 1064/19 od 15.08.2019. godine