Javne nabavke

Obrazac praćenja realizacije ugovora JU “Centar za kulturu” Tuzla za 1.1.2022. – 30.06.2022. godine.

Izmijene i dopune plana javnih nabavki III za 2022. godinu JU “CENTAR ZA KULTURU TUZLA” broj 03-11-71-4/22 od 23.05.2022. godine.

Izmjena plana JN II 03-11-71-3 od 15.04.

Obrazac praćenja realizacije ugovora JU “Centar za kulturu” Tuzla za 1.1.2022. – 31.3.2022. godine

Izmjena plana JN I 03-11-71-2 od 30.03

Plan javnih nabavki za 2017 JU Centar za kulturu Tuzla

Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017 godinu JU Centar za kulturu Tuzla

Realizacija ugovora Javnih nabavki za  2017 godinu JU Centar za kulturu Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Plan javnih nabavki za 2018 godinu

Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu JU “Centar za kulturu” Tuzla broj 205/2018

Odluka direktora o prihvatanju ponude najboljeg ponuđača 

Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2018.godinu JU “Centar za kulturu” Tuzla

Odluka o spajanju javnih ustanova Međunarodna galerija portreta i Dom mladih u JU “Centar za kulturu” Tuzla

Izmjena plana javnih nabavki II

Izmjena plana javnih nabavki III

Realizacija ugovora za 2018.godinu

Izmjena plana javnih nabavki IV

Izmjena plana javnih nabavki V 

Izmjena plana javnih nabavki VI 

Odluka direktora o poništenju postupka 

Izmjena plana javnih nabavki VII 

Odluka direktora o izboru najpovoljnijeg ponuđača – grijanje

Realizacija Ugovora IX 2018 

Izmjena plana javnih nabavki VIII 

Odluka o poništenju postupka

Izmjena plana javnih nabavki IX 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača decembar 2018

Izmjena plana javnih nabavki X 

Izmjena plana javnih nabavki XI 

Realizacija ugovora javnih nabavki za 2018.

Plan javnih nabavki za 2019.

Izmjena plana javnih nabavki I

Izmjena plana javnih nabavki II 

Izmjena plana javnih nabavki III 

Realizacija Ugovora na dan 31.03.2019.godine

Izmjena plana javnih nabavki IV 

Izmjena plana javnih nabavki V 

Izmjena plana javnih nabavki VI 

Izmjena plana javnih nabavki VII 2019

Realizacija ugovora 30.06.2019.

Izmjena plana javnih nabavki VIII 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca broj 1064/19 od 15.08.2019. godine

Izmjena plana javnih nabavki IX 

Realizacija Ugovora na dan 30.09.2019.

Izmjena plana javnih nabavki X 2019

Izmjena plana javnih nabavki XI 2019.

Realizacija ugovora 2019.

Plan javnih nabavki 2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki I 2020.

Poziv za dostavu ponuda 2020. 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača mart 2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki II od 5.5.2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki III od 14.5.2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki IV od 15.05.2020.

Praćenje realizacije ugovora 31.03.2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki od 24.06.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora od 1.1. do 30.06.2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki VI 2020

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki VII 2020

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki VIII 2020

Obrazac praćenja realizacije ugovora 01.01. do 30.09.2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki IX 2020

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki X 2020

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki XI od 17.11.2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki XII 0d 15.12.2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki XIII za 2020.

Praćenje realizacije ugovora 31.12.2020.

Plan javnih nabavki za 2021.godinu od 26.01.2021.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki broj 03-11-66-2/21

Obrazac praćenja realizacije Ugovora za period 01.01.2021. – 31.03.2021.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki II za 2021.godinu

Izmjena plana javnih nabavki III od 19.04.2021.godine

Realizacija ugovora 30.06.2021.godine

Izmjena plana javnih nabavki IV za 2021.godinu

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki V za 2021.godinu

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki VI od 20.09. za 2021.godinu

Obrazac praćenja realizacije ugovora od 01.01. do 30.09.2021.godine

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki VII za 2021.godinu

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki VIII za 2021.godinu

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki IX od 07.12.2021.godine

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki X od 15.12.2021.godine

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki XI od 20.12.2021.godine

Obrazac praćenja realizacije ugovora od 01.01. d0 31.12.2021.godine

Plan javnih nabavki za 2022.godinu 

Izmjena plana javnih nabavki IV od 08.06.2022.godine 

Izmjena plana javnih nabavki V od 17.06.2022.godine 

Izmjena plana javnih nabavki VI od 06.07.2022.godine

Izmjena plana javnih nabavki VII od 15.09.2022.godine

Obrazac praćenja realizacije ugovora Centra za kulturu Tuzla od 01.01. do 30.09.2022.godine

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki VIII od 30.11.2022.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača novembar 2023