Javni poziv / Public call for participants 19. INTERBIFEP 2024

 

 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV / PUBLIC CALL FOR PARTICIPATION 19. INTERBIFEP

 

 1. ORGANIZATOR / THE ORGANISER

Organizator 19. Internacionalnog bienalnog festivala portreta INTERBIFEP (u daljem tekstu: Festival) je JU „Centar za kulturu“ Tuzla.

Internacionalni bienalni festival INTERBIFEP je međunarodni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta, uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u savremenoj likovnoj umjetnosti.

 

The organiser of the 19 International biennal festival of portrait INTERBIFEP (further in the text: Festival) is JU „Centar za kulturu“ Tuzla.

International biennal festival of portrait INTERBIFEP is an international festival in the fields of drawing, graphic arts, photography and video art portrait, appreciating all individual tendencies of authors and styles in contemporary fine arts.

 

 1. KATEGORIJE FESTIVALA / FESTIVAL CATEGORIES

Kategorije Festivala su:

– Crtež ( u svim crtačkim i slikarskim tehnikama),

– Grafika,

– Fotografija i

– Video art.

 

– Drawing (including all drawing and painting techniques)

– Graphic art

– Photography, and

– Video art.

 

 1. DATUM ODRŽAVANJA / DURATION OF THE FESTIVAL
 2. Internacionalni bienalni festival portreta INTERBIFEP se održava od 18.09.2024. godine do 25.11.2024. godine.

 

 1. International biennal festival of portrait INTERBIFEP will be held from September 18 – November 25/ 2024

 

 1. SELEKTOR / SELECTOR

Selektor će napraviti užu selekciju umjetničkih djela koja će potom biti izložena u JU „Centar za kulturu“ Tuzla u organizacionoj jedinici Međunarodna galerija portreta.

The Selectors will make a selection of art pieces that will be exhibited in the JU „Centar za kulturu“ Tuzla, in the art space of International gallery of portrait.

 

 1. MEĐUNARODNI ŽIRI / INTERNATIONAL JURY

Međunarodni žiri broji 3 člana te ima zadatak da nakon selekcije, a prije zvaničnog otvaranja Festivala, donese Odluku o dodjeli nagrada.

 

International jury is composed of three professionals. They are obliged to bring the Decision on Awards, before the official opening of the festival.

 

 1. NAGRADE / AWARDS

– Diploma za crtež – otkupna nagrada

– Diploma za grafiku – otkupna nagrada

– Diploma za video art portret

– Diploma za fotografiju

– Diploma „Ismet Mujezinović“

– Diploma „James H. Pinto“

– Nagrada publike

 

– Diploma for a drawing- buy-off award

– Diploma for a graphic art- buy off award

– Diploma for a video art portrait

– Diploma for a photography

– Diploma „Ismet Mujezinović“

– Diploma „James H. Pinto“

– Audience Award

 

 1. USLOVI ZA PRIJAVU / REQUIREMENTS FOR APPLICATION

 

7.1. Opći uslovi za prijavu / General requirements for application

Pravo učešća na Festivalu ima svaka punoljetna osoba koja se profesionalno bavi umjetničkim stvaralaštvom (u daljem tekstu: Učesnici).

Učesnici se na ovaj Javni poziv prijavljuju putem aplikacione forme dostupne na web stranici JU „Centra za kulturu“ Tuzla ili putem linka:

(BOS) Prijava 19 INTERBIFEP 2024 – Centar za kulturu Tuzla

(ENG) Aplication form 19 INTERBIFEP 2024 – Centar za kulturu Tuzla

Participation in the Festival is open to every adult person, working professionally in the field of artistic creation (further in text: the Participants).

Participants apply for participation by submission of a completed application form available on the web page of the Organiser or via link:

(BOS) Prijava 19 INTERBIFEP 2024 – Centar za kulturu Tuzla

(ENG) Aplication form 19 INTERBIFEP 2024 – Centar za kulturu Tuzla

 

7.2. Kategorije: crtež, grafika, fotografija / Cathegory drawing, graphic, photography

Svaki Učesnik ima pravo da se prijavi sa najmanje 3, a najviše 5 umjetničkih djela nastalih u roku od dvije (2) godine do dana objavljivanja ovog Javnog poziva.

Dimenzije umjetničkih djela ne mogu biti veće od 100 x 80 cm.

Učesnici su obavezni umjetnička djela fotografisati u formatu .jpg max do 2 MB.

 

Every participant will apply with at least three (3) and maximum five (5) art pieces, made in the period of two years prior to the date of launching the Festival’s public call.

Dimensions of the art pieces must not exceed 100 x 80 cm

The participants must photograph their pieces in the .jpg format, maximum size of 2 MB.

 

 

7.3. Kategorija Video art / Cathegory Video art

Učesnici koji se prijavljuju za Video art formu mogu se prijaviti sa najviše tri (3) rada te se obavezuju isti uploadovati preko youtube platforme (www.youtube) ili vimea (www.vimeo.com) uz obavezu dostavljanja linka elektronskim putem aplikacione forme.

Video art može trajati max 5 minuta. Rad ne može biti stariji od dvije godine do dana objavljivanja ovog Javnog poziva.

 

Participants applying with video format can apply with maximum three (3) pieces. Video art portraits must be uploaded through Youtube platform (www.youtube.com) or Vimeo (www.vimeo.com), with submission of the link electronically through the online application form.

Video art must not be longer than 5 minutes. The video must not be older than two (2) years prior to the date of launching the Festival’s public call.

 

 1. ROK ZA PRIJAVU / DEADLINE FOR SUBMITING APPLICATION

Rok za dostavljanje prijava na selekciju teče od 28.05.2024. godine do  06.07.2024. godine.

Public call for participation to submit the application is open from 28 May 2024 untill 06 July 2024.

 

 1. SLANJE UMJETNIČKIH DJELA / SENDING THE ART PIECES

Učesnici čija umjetnička djela prođu selekciju, biće obaviješteni na e-mail adresu koju navedu u aplikacionoj formi.

Rok za slanje umjetničkih djela je od 16.07.2024. do 31.07.2024. godine.

 

The participants whose art pieces are selected, will be informed about the results, at the email that they appointed in the application form.

Deadline for sending the selected art pieces to the Festival is from 16 July untill 31 July/ 2024.

 

 1. OSTALE ODREDBE / OTHER PROVISIONS

Sve nepotpune i neblagovremno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte na mail interbifep@centarzakulturutuzla.ba

 

All incomplete and untimely received applications will not be considered.

Contact email for any additional information and questions: interbifep@centarzakulturutuzla.ba

Molimo vas da prije ispunjavanja prijave pročitate uslove koji su navedeni u Pravilniku o organizaciji festivala INTERBIFEP.

Before submitting the application, please read the requirements in the Festival organisation Rulebook .

 

Zijad Lugavić, Mayor of Tuzla / President of the Organizing committee

Edin Jahić, Director of the Cultural Centre Tuzla

Održan koncert Damira Durmanovića (klavir) u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla

“U četvrtak, 17.08.2023, imali smo priliku čuti pijanistu Damira Durmanovića koji je priredio program romantične muzike.
Koncert je započeo sa Schumannovom Arabeskom u C-duru, djelo koje stoji iza legendarne Fantazije
koja je u istom tonalitetu. Durmanović je uzeo veoma umjeren tempo i kreirao veoma intiman
početak recitalu. Varijacije na temu Clare Wieck, koje su ujedno treći stav Sonate Op.14, sa svojom
ritmičnom figurom koja podsjeća na smrtni marš su odsvirane sa aristokratskim nošenjem i bez traga
sentimentalnosti. Schubertov Imprompti je interpretiran u klasičnom bečkom stilu sa vrlo skromnim korištenjem desnog pedala.
Drugi dio koncerta je bio posvećen ciklusu Preludija Op.23 Sergeja Rahmanjinova. Durmanović je
uspio napraviti atmosferu čiste misterije u fis-mol preludiju koja je omogućila vrlo oštar kontrast sa Bdur preludijom koji je počeo sa eksplozijom koja je iznedadila mnoge slušaoce u publici. Bosanac
čarobnih prstiju je imao priliku da pokaže svoju virtuoznost u preludijima broj 7 i 8. Preludij broj 9,
koji se smatra najtežim, je odsviran sa takom lakoćom kao i broj 8, u kojem je melodija skrivena
među šesnaestinama što otežava nama kao slušaocima da jasno čujemo melodiju, ali u ovoj izvedbi je
bila sasvim čisto odsvirana. Koncert je završen sa preludijem broj 10, koji je nasuprot mnogim
virtuoznim završetcima instrumentalnih recitala, dao publici jedan veliki odušak i momenat mira.”

(autor teksta: Muhamed Hame Nalić, JU Centar za kulturu Tuzla)

Otvaranje 18. Internacionalnog bienalnog festivala portreta INTERBIFEP Tuzla

Otvaranje 18. Internacionalnog bienalnog festivala portreta, INTERBIFEP, biće upriličeno 17.septembra, 2022.godine u 13:00 sati, u prostorijama Međunarodne galerije portreta Tuzla .
Stručni žiri će, na otvaranju festivala proglasiti pobjednike i dobitnike nagrada.
Izložba ostaje otvorena za posjete do 17.novembra, 2022.godine.
Ulaz je slobodan. Dobrodošli! ??️?
The opening ceremony of the 18. International biennal festival of portraits, INTERBIFEP, will be held on september 17, 2022 at 1 pm, in the International gallery of portraits.
Professional jury will pronounce the winners of the rewards at the opening ceremony.
The exhibition remains open for visitors until november 17, 2022.
The entry is free. Welcome! ??️?

REZULTATI SELEKCIJE 18. INTERBIFEP-A / SELECTION RESULT FOR 18. INTERBIFEP

(BOSNIAN)      Poštovani umjetnici i umjetnice,
hvala vam za vaše prijave i interesovanje za 18. INTERBIFEP.
U prilogu se nalaze rezultati selekcije. Navedeni radovi su prošli selekciju i bit će izloženi na bienalnom festivalu. Čestitamo!
Molimo vas da pročitate navedene upute.

(ENGLISH)         Dear artists,
thank you for your applications and the interest for 18. INTERBIFEP.
In the attachment you will find the results of the selections. These artwork are selected for the our biennal festival. Congratulations!
Please, read carefuly the instructions.

Rezultati na linku / Results on the link

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U 18. INTERBIFEP-u 2022

Organizator 18. Internacionalnog bienalnog festivala portreta INTERBIFEP je Centar za kulturu Tuzla. Internacionalni bienalni festival INTERBIFEP je međunarodni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta, uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u savremenoj likovnoj umjetnosti.

Kategorije Festivala su:

 •  Crtež ( u svim crtačkim i slikarskim tehnikama),
 • – Grafika,
 • – Fotografija i
 • – Video art.

18. Internacionalni bienalni festival portreta INTERBIFEP se održava od 16.09.2022. godine do 25.12.2022. godine.

Odlukom direktora JU „Centar za kulturu“ Tuzla, selekciju učesnika Festivala izvršit će Amra Ćebić, kustos i Samir Sufi, kustos. Selektor će na osnovu pristiglih prijava a u skladu sa kriterijima za selekciju umjetničkih djela napraviti užu selekciju umjetničkih djela koja će potom biti izložena u JU „Centar za kulturu“ Tuzla u organizacionoj jedinici Međunarodna galerija portreta. Na Festivalu će biti izložena umjetnička djela visoke umjetničke vrijednosti i profesionalnog dometa u skladu s utvrđenim kriterijima.

Međunarodni žiri broji 3 člana i čine ga stručne osobe iz oblasti likovne umjetnosti: profesori, slobodni umjetnici i kustosi te ima zadatak da nakon selekcije, a prije zvaničnog otvaranja Festivala, donese Odluku o dodjeli nagrada.

Nagrade INTERBIFEP-a:

 • – Diploma za crtež – otkupna nagrada
 • – Diploma za grafiku – otkupna nagrada
 • – Diploma za video art portret – Diploma za fotografiju
 • – Diploma „Ismet Mujezinović“
 • – Diploma „James H. Pinto“
 • – Nagrada publike

Pravo učešća na Festivalu ima svaka punoljetna osoba koja se profesionalno bavi umjetničkim stvaralaštvom. Učesnici se na ovaj Javni poziv prijavljuju elektronskim putem putem aplikacione forme dostupne na web stranici Centra za kulturu Tuza ili putem linka: (BOS) https://centarzakulturutuzla.ba/centar/medunarodna-galerija-portreta/interbifep/prijava-18-interbifep-2022/

Učesnici su obavezni u aplikacionu formu unijeti lične podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, adresu, završeno formalno obrazovanje ili akademsko zvanje (sa nazivom ustanove, grad, država), broj telefona i dosad osvojene nagrade (navedene sa godinama). Svaki učesnik obavezno unosi podatke o umjetničkom djelu: naziv djela, tehnika, dimenzije, godina nastanka i vrijednost. Učesnici se obavezuju navesti vrijednost umjetničkih djela u valuti Euro (EUR), izuzev vijednosti umjetničkih djela koje poklanjaju/doniraju Organizatoru. Učenici iz Bosne i Hercegovine vrijednost umjetničkih djela navode u domaćoj valuti. Učesnici zadržavaju slobodu interpretacije portreta i upotrebe tehnika u skladu sa zadanim propozicijama. Učesnici koji prođu selekciju, ne mogu tražiti povrat umjetničkih djela za vrijeme trajanja Festivala. Pravo učešća na Festivalu nemaju uposlenici Organizatora, članovi Organizacionog odbora, članovi Međunarodnog žirija i ostala lica koja su direktno uključena u realizaciju festivala. Nagrađivani učesnici sa prethodnog Festivala imaju pravo učešća sa najviše 3 umjetnička djela bez obavezne prijave na sekciju. Na Festivalu će biti izloženi isključivo originalna umjetnička djela ili autentične reprodukcije u kategorijama crtež, grafika, fotografija i video-art.  https://centarzakulturutuzla.ba/centar/medunarodna-galerija-portreta/interbifep/prijava-18-interbifep-2022/

Svaki Učesnik ima pravo da se prijavi sa najmanje 3 a najviše 5 umjetničkih djela nastalih u roku od dvije godine do dana objavljivanja ovog Javnog poziva. Dimenzije umjetničkih djela ne mogu biti veće od 100 x 80 cm. Učesnici su obavezni umjetnička djela fotografisati u formatu .jpg max do 2 MB.

Učesnici koji se prijavlju za Video art formu mogu se prijaviti sa najviše 3 rada te se obavezuju isti uploadovati preko youtube platforme (www.youtube) ili vimea (www.vimeo.com) uz obavezu dostavljanja linka elektronskim putem aplikacione forme. Video art može trajati max 5 minuta.

Rok za dostavljanje prijava na selekciju teče od 14.06.2022. godine do 23.07.2022. godine.

Učesnici čija umjetnička djela prođu selekciju, biće obaviješteni na e-mail adresu koju navedu u aplikacionoj formi. Rok za slanje umjetničkih djela je od 28.07. do 11.08.2022. godine.

Sve nepotpune i neblagovremno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje. Za sve dodatne informacije kontaktirajte na mail interbifep@centarzakulturutuzla.ba

Jasmin Imamović, Gradonačelnik Grada Tuzla i Predsjednik Organizacionog odbora festivala

Edin Jahić, Direktor Centra za kulturu Tuzla

Obilježen Dan državnosti BiH na Kamernoj sceni Doma mladih Tuzla

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine 25.11.2021.godine, u srijedu, 24.11. na Kamernoj sceni Doma mladih Tuzla organizovana je priredba za djecu. U izvedbi plesnih tačaka i recitala učestvovali su dječaci i djevojčice iz obdaništa Mala Akademija Tuzla.

Održana panel diskusija “Mladi za vladavinu prava” u ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla

U organizaciji ORC-a Tuzla, dana 23.11.2021.godine u Ateljeu Ismet Mujezinović, u sklopu Centra za kulturu Tuzla održana je panel diksusija na temu “Mladi za vladavinu prava”.

 

Upriličeno snimanje spota za pjesmu “Kako ću bez nje” u dvorani “Kaleidoskop” Tuzla

U dvorani Kaleidoskop, u sklopu Centra za kulturu Tuzla, dana 18.11.2021.godine upriličeno je snimanje spota za pjesmu “Kako ću bez nje” u izvedbi Azur Jahića i Ede Delibegovića.