O Centru

Centar za kulturu Tuzla  ustanova je od velikog značaja za  Grad Tuzlu.  Spajanjem u jedinstveni Centar za kulturu Tuzla javnih ustanova „Međunarodna galerija portreta Tuzla“ i „Dom mladih Tuzla“,  koje se bave sličnim i povezanim djelatnostima i kulturne su institucije koje su nerijetko povezane u realizaciji različitih projekata i aktivnosti, postiže se veća kompatibilnost u provedbi različitih kulturnih događaja i projekata u cilju zadovoljavanja javnog interesa građana Tuzle, tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.

Centar za kulturu Tuzla na ovaj način spaja muzejsko-galerijsku, kulturno-umjetničku,  izdavačku, naučnu i istraživačku djelatnost u cilju unapređenja prezentacije likovnih i primjenjenih umjetnosti, arhitekture, književnosti,  muzike i drugih oblika umjetničkog rada i djelovanja izuzetno važnih za kulturu Grada. Generalno gledano, kroz ovakvo djelovanje postiže se produktivniji i efikasniji zajednički rad i prezentacija kulture, te se omogućava i mladim neafirmisanim umjetnicima u svim oblastima umjetničkog djelovanja da dođu do izražaja.

Obje javne ustanove koje djeluju u okviru Centra za kulturu Tuzla će svoje djelovanje nastaviti kao i ranije, ali kao organizacione jedinice Centra, što ni u kom slučaju ne umanjuje njihov pojedinačni i samostalni značaj koji su i ranije imali kao posebne institucije. Obje institucije, sada ujedinjene, će i dalje nastaviti sa realizacijom projekata i aktivnosti koje su i do sada provodili, uz izuzetno važno poboljšanje obzirom da se koriste veći i adekvatniji  kapaciteti i resursi koje institucije imaju u svrhu maksimalnog korištenja svih potencijala za zajedničku provedbu aktivnosti.

Bolje i kvalitetnije pružanje usluga građanima, poboljšanje rada, djelovanja i realizacije programskih aktivnosti su samo neki od razloga za spajanje u jedintvenu instituciju kulture u Gradu Tuzla.  Planiranim programskim djelovanjem generalno se poboljšava kvalitet i kvantitet kulturnih sadržaja Grada i kroz organizaciju projekata u organizacionim jedinicama, a institucije će biti  još više otvorene za saradnju sa svim građanima, organizacijama i brojnim korsnicima usluga u obje institucije, sada spojene u jedinstveni Centar za  kulturu Tuzla.

Također, integracijom dvije javne ustanove u Centar za kulturu Tuzla postiže se i adekvatnija zastupljenost potrebnih profila zanimanja koji rade u Centru, potpuna iskorištenost znanja i iskustava uposlenika koja je potrebna za adekvatno funkcioniranje, kao i potpuni angažman  u realizaciji brojnih projekata i kulturnih događaja u Gradu.

Grad Tuzla je osnivač Javne ustanove „Dom Mladih Tuzla“, dok su kod Javne ustanove „Međunarodna galerija portreta  Tuzla“ postojala suosnivačka prava Grada Tuzla i tuzlanskog kantona.  Odukom o redefinisanju statusa Međunarodne galerije portreta, nakon što je Skupština Tuzlanskog kantona donijela Odluku o ukidanju suosnivačkih prava, Gradsko vijeće je preuzelo sva prava i obaveze nad radom Međunarodne galerije potreta Tuzla. Na ovaj način je  ispunjen i potrebni uslov za spajanje institucija u Centar za kulturu Tuzla,  jer je Grad Tuzla nosilac osnivačkih prava i obaveza u odnosu na obje institucije koje su do tada djelovale samostalno.

Također, Domu mladih je potrebno značajno iskustvo, znanje i kreativnost uposlenika Galerije, a spajanjem se postiže bolja realizacija programskih sadržaja.

Znanja i iskustva u provedbi brojnih kulturnih saadržaja i aktivnosti, kao i prostorni i kadrovski kapaciteti su spajanjem značajno poboljšani.

U sklopu Centra za kulturu Tuzla sada djeluju: Međunarodna galerija potreta Tuzla, Međunarodni atelje „Ismet Mujezinović“, Dom mladih Tuzla, Kuća solidarnosti Gornja Lipnica, Društveni dom Gornja Tuzla, Dom kulture Husino, Dom književnosti Tuzla i dvorana Kaleidoskop Tuzla.