Međunarodna galerija portreta

Međunarodna galerija portreta Tuzla osnovana je 1964. godine donacijom likovnih umjetnika sa prostora bivše Jugoslavije. Osnivači Galerije su bili Mevludin Ekmečić i Ismet Mujezinović, a osnovana je pod nazivom Galerija jugoslovenskog portreta Tuzla. Svoj profesionalni interes vezuje za istraživanje, prezentaciju i valorizaciju značajne likovne teme – portreta. Galerija u svom fundusu posjeduje preko 5.000 djela najpoznatijih slikara sa područja ex Jugoslavije i na taj način predstavlja svojevrsni muzej slikarstva.

U zbirkama se nalaze: 

  • Kolekcija savremenog portreta
  • Kolekcija Ismet Mujezinović
  • Legat James (Haim) Pinto
  • Kolekcija Adela Behr Vukić
  • Opća zbirka
  • Kolekcija Tito u djelima likovnih umjetnika
  • Zbirka Vladimir Pintarić
  • Internacionalna zbirka portreta (INTERBIFEP)

Obogaćujući svoju djelatnost na različite segmente likovnog života Galerija portreta do sada je ustanovila nekoliko domaćih i međunarodnih oblika prakse kao što su: Internacionalni bijenalni festival portreta, crteža i grafika „Interbifep“, Kvadrijenale Savremenog Portreta, Salon 13, Tuzlanski Salon 2×13, Klub Galerije, Međunarodni Atelje “Ismet Mujezinović”, Retrospektive Tuzlanskih Umjetnika.

Posebnu aktivnost Galerija je ispoljila u domenu izdavačke djelatnosti što njenoj ukupnoj kulturnoj egzistenciji daje karakter cjelovite likovne institucije. Značajan izdavački poduhvat svakako je izdavanje monografije „Ismeta Mujezinovića“ na bosanskom i engleskom jeziku, zatim monografska izdanja umjetnika zavičajaca, likovna mapa „Tuzla nekad“, kao i katalozi revijalnih izložbi, kvadrijenala portreta, katalozi „Interbifep-a crtež i grafika“, monografski katalozi u „Salonu 13“, „Tuzlanskom salonu 2×13“, monografija Zlatka Ugljena, knjiga „256 crteža – portreta“ Mevludina Ekmečića, monografija „Arhitekt“ Husejna Dropića i dr.

Nakon duže stagnacije Galerija se u posljednjih nekoliko godina,  organizovanjem likovnih rezidencija u Ateljeu Ismet Mujezinović sa poznatim svjetskim umjetnicima, organizacijom Interbifep-a na kome  učešće uzimaju brojni autori iz više  50 zemalja svijeta, te nizom drugih programskih aktivnosti vraća na velika vrata društvenih i kulturnih zbivanja naše države i regiona.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je 6. februara 2013 godine   dvije zbirke iz fundusa Galerije  proglasila Nacionalnim spomenicima. Radi se o zbirkama “Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije” i zbirka slika Ismeta Mujezinovića.