Međunarodni dan dječijih prava obilježen je prigodnim programom za učenike JU Osnovna škola ,,Lipnica”, 18.11.2021. godine u ,Kući solidarnosti u Gornjoj Lipnici, u sklopu Centra za kulturu Tuzla.
Kratko predavanje o dječijim pravima održala je učiteljica Enisa Džaferagić, nakon čega su učenici diskutovali o osnovnim dječijim pravima, a koja su zagarantovana Konvencijom o pravima djeteta.
Na kraju programa organizovana je kreativna radionica, na kojoj su učenici izradili rekvizite sa crtežima i tekstom pojedinih prava djeteta.
Program je realizovan saradnjom ,,Kuće solidarnosti” i JU Osnovna škola ,,Lipnica”.