U organizaciji Omladinskog pokreta Revolt održana je javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu, jučer, 18.11.2022. godine u ateljeu Ismet Mujezinović u sklopu Centra za kulturu Tuzla.
Rasprava je organizovana kao jedna od aktivnosti projekta “Ohrabrivanje učešća mladih u procesima donošenja odluka”. Osnovni cilj projekta je aktivna participacija građana u javnom životu.