Solistički koncert Lamije Šišić (violina), učenice JU Osnovne muzičke škole Tuzla, održan je u srijedu, 10.02.2021.godine u 18:00 sati, u Međunarodnoj galeriji portreta, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla. Lamija je učenica trećeg razreda Osnovne muzičke škole tuzla, klasa: prof. Maira Isaković. Koncert je održan uz klavirsku pratnju Lamijine sestre, Meline Šišić.
Lamija je odlična učenica šestog razreda OŠ Tojšići uz koju pohađa i muziku školu. Redovno se usavršava kod prof.dr. Dušana Panajotovića u Beogradu. Lamija svira violinu od svoje šeste godine uz klavirsku saradnju svoje sestre, mlade pijanistice, Meline Šišić. Redovno svira na koncertima, festivalima i internacionalnim takmičenjima. Održala je deset solističkih koncerata a svoju zemlju predstavlja osvajajući zlatne medalje.
Melina Šišić rođena je u Tuzli 2003. godine. Na osnovu postignutih rezultata na kantonalnim, federalnim i međunarodnim takmičenjima, festivalima i smotrama, proglašena je učenikom generacije osnovne kao i osnovne muzičke škole. Trenutno pohađa treći razred Srednje muzičke škole “Čestmir Mirko Dušek” Tuzla, instrumentalni odsijek – klavir u klasi prof. Biljane Šeparović. Od 2017. godine redovno se usavršava kod renomiranog pijaniste, prof. dr. Nevena Šobajića (Beograd). Bavi se književnošću, te likovnom i dramskom umjetnošću i sportom. Sa osam godina položila je kurs arapskog pisma i prvu hatmu Kur’ana. Nedavno je Melina bila pobjednica literarnog natječaja. Dobitnica je priznanja za mladog perspektivnog umjetnika (Beograd), kao i Priznanja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.