U Kući i ateljeu Ismet Mujezinović, u okviru JU Centar za kulturu Tuzla, u srijedu, 10.02.2021.godine, u organizaciji Omladinskog pokreta Revolt, upriličena je javna rasprava o nacrtu budžeta Grada Tuzla za 2021.godinu.

Budžet grada je ključni dokument, koji sadrži sve planirane javne rashode tokom te budžetske godine. Javna rasprava bila je otvorena za svo građanstvo, a na nju su pozvani i predstavnici i predstavnice mjesnih zajednica, te gradski vijećnici i vijećnice, ali posjećenost nije bila zadovoljavajuća, uzimajući u obzir pandemiju korona virusa, ali i općenito.