U utorak, 19.januara, 2021.godine. u prostorijama Kuće i ateljea Ismet Mujezinović, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla, Fondacija tuzlanske zajednice organizirala je potpisivanje ugovora sa predstavnicima organizacija civilnog društva za realizaciju lokalnih inicijativa, a za unapređenje uslova življenja u Tuzlanskom kantonu. Obezbijeđeno je preko 50.000 KM iz Fonda” Volim svoj grad” za realizaciju 21. građanske inicijative
Fond „VOLIM SVOJ GRAD“ je nova inicijativa Fondacije tuzlanske zajednice, koja se implementira na području cijelog Tuzlanskog kantona kako bi se podsticao građanski aktivizam i podržale inicijative i projekti koji će doprinijeti rješenju lokalnih problema.