U organizaciji HKD Napredak Glavna podružnica Tuzla i Franjevačkog samostana Tuzla, u subotu, 30.01.2021.godine, u Međunarodnoj galeriji portreta, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla održan je koncert klasične muzike Monija Jarak Mikulić (mezzosopran) i Marijana Pavlović (klavir) u okviru “Dana Napretka” koji traju od 29.01. do 09.02.2021.godine.
Monija Jarak Mikulić je rođena 1989.godine u Mostaru. Završila je Osnovnu i Srednju muzičku školu Ivana Plemenitog Zajca – smjer solo pjevanje, kao i Medicinsku školu Sestara milosrdnica, smjer – Farmaceutski tehničar. Školovanje je nastavila na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu gdje je stekla i zvanje Magistra solo pjevanja. Članica je upravnog odbora HKD napredak glavna podružnica Mostar.
Marijana Pavlović je rođena 1973.godine u Travniku. Profesorica klavira i korepetitor, svoje muzičko školovanje započinje u Bugojnu a srednje u Sarajevu. 1992.godine upisala je studij klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 2008.godine radi kao vanjski saradnik i korepetitor na Studiju Glazbene umjetnosti na PMF-u Mostar, za puhače, gudače, solo pjevače gdje je stekla zvanje docenta za Komornu glazbu 2012.godine.