JU Centar za kulturu Tuzla, nakon višemjesečne pauze otvara svoja vrata posjetiocima.

Federalni Štab Civilne Zaštite (FŠCZ) donio je Odluku, kojom su omogućene posjete objektima, u koje spada i Centar za kulturu Tuzla, poštujući naredbu da se osigura 10m² po osobi u zatvorenim javnim prostorima. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane, koji imaju želju da obiđu stalne postavke i spomen sobe organizacionih jedinica Centra za kulturu Tuzla, kao i izložbu „Portreti grada“ autora Irfana Hoze, u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, da se najave i dođu u organizovanu posjetu (u grupama po najviše deset osoba).

Zbog Odluke Federalnog Štaba Civilne Zaštite, kojom je zabranjeno održavanje svih javnih skupova u FBiH, u skladu sa propisima o javnom okupljanju, programi i projekti Centra za kulturu Tuzla biće prolongirani do 30.maja, 2020.godine.

Još uvijek je na snazi naredba građanima za obavezno korištenje lične zaštitne opreme (maska, pamučna traka, šal i sl) i poštivanje socijalne distance od najmanje 2 metra na javnim površinama i zatvorenim javnim objektima na području FBiH.

S tim u vezi obavještavamo vas o sljedećem:

– Prije ulaska u bilo koju organizacionu jedinicu JU Centar za kulturu Tuzla OBAVEZNA je dezinfekcija ruku i obuće (korisnici će na ulazu dobiti upute);

– Ulazak u objekte je moguć samo sa zaštitnom maskom;

– Neophodno je održavati distancu od najmanje 2 metra kako između zaposlenika, tako i između korisnika. Zbog toga, u objekte Centra za kulturu Tuzla istovremeno može ući po deset osoba;

– Posjete se mogu organizirati u grupama;

– Radno vrijeme JU Centar za kulturu Tuzla jeste od 08:00 do 16:00h, svakog radnog dana.