U Ateljeu Ismeta Mujezinovića u Tuzli danas je održana konferencija o ilegalnoj trgovini umjetninama u Bosni i Hercegovini, tokom koje je istaknuto da je ova država kao tranzitna zemlja podložna ovakvim nezakonitim aktivnostima, a svemu je u velikoj mjeri doprinijela i agresija na BiH, kao i neuređen sistem.

U BiH se trenutno traga za velikim brojem umjetnina, a prijave su podnesene na različitim nivoima vlasti. Prema nekim podacima, navodi Dženan Jusufović, direktor Centra protiv krijumčarenja umjetninama, prijavljene su stotine otuđenih umjetničkih dijela, ali stvarni broj je mnogo veći.

Konferenciji u Tuzli, koju je organizirao Centar za borbu protiv krijumčarenja umjetninama, prisustvovalo je 30 međunarodnih i domaćih stručnjaka, agencije, udruženja, kolekcionari i predstavnici institucija, a organizovana je u okviru 17 INTERBIFEP-a 2018.