JU „Centar za kulturu“ Tuzla organizuje promociju knjige “Spomenički leksikon” (Spomen obilježja na području grada Tuzle 1945 – 1992), autora Senada Begovića, koja će biti upriličena u srijedu, 17.10.2018.godine u 18:00 sati, u prostorijama Doma književnosti, na Sonom Trgu, u izdanju JU Centar za kulturu Tuzla.

Promotori knjige su: Andrew Lawler i Sabina Babajić, a recenzenti: Helen Walasek i Saida Hasanagić.

O autoru: Senad Begović je profesor historije i muzejski kustos, koji se bavi istraživanjem lokalne kulturne historijske baštine. Objavio je dvije monografije u izdanju Međunarodne galerije portreta Tuzla, monografija Đorđa Mihajlovića i kao koautor, monografiju Adele Behr.

Promotor, Andrew Lawler, rođen je u Velikoj Britaniji 1985.godine. Nakon završenog školovanja na Sveučilištu u Cambridgeu, titulu Magistra konzervacije spomenika i lokaliteta, stekao je pri Međunarodnom centru za konzervaciju „Raymond Lemaire“ na tehnološkom fakultetu u Leuvenu u Belgiji 2010.

Sabina Babajić, promotorica knjige, je završila Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo u Sarajevu, 1985.godine. Najveći dio radnog staža, bila je angažirana na ustrojavanju i razvoju Zavičajne zbirke, koja danas unutar NUB „Derviš Sušić“ Tuzla funkcioniše kao jedna od najrespektabilnijih organizacionih jedinica.