U Međunarodnoj galeriji portreta, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla sinoć, 15.09.2021.godine održano je predstavljanje monografije “Razgovor s Radimljom”, autora Miroslava Palamete i Mire Raguža.
O monografiji su govorili: mr.sc. Maja Lopin, ravnateljica JU Radimlja Stolac, prof. dr. Edin Mutapčić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli i mag.arh Ante Vujnović, direktor Zavoda za zaštitu spomenika FBiH.
Program je organizovao HKD Napredak Glavna podružnica Tuzla i Franjevački samostan Tuzla , uz podršku JU Centar za kulturu Tuzla.