U duhu otvaranja poziva za članstvo u internacionalnim timovima i projektima EESTEC-a, 11.09.2021.godine, u prostorijama Centra za kulturu Tuzla održana je prezentacija za nove članove.
Prezentaciji internacionalnih timova i projekata, koju su držali članovi Ermin Mujanović i Kenan Vuković, prisustvovalo je skoro 30 njihovih članova.
Pored prilike da nauče mnogo toga o strukturi EESTEC-a na internacionalnom nivou i da se motivišu za rad u različitim timovima, svi prisutni su učestvovali i u raznim zabavnim aktivnostima koje suza njih pripremili stari članovi.