Koncert gudača Srednje muzičke škole “Čestmir Mirko Dušek” Tuzla, održan je 10.06.2021.godine u Kući i ateljeu Ismet Mujezinović, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla.
Odsjek za gudačke instrumente i gitaru jedan je od temeljnih odsjeka srednje muzičke škole sa velikim brojem učenika i nastavnika. Odsjek nudi kvalitetnu nastavu violine, violončela, gudačkog orkestra, gitare te kamerne muzike.