Koncert Aide Rešidbegović (violina), održan je u četvrtak 10.06.2021.godine, u Međunarodnoj galeriji portreta, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla. Klasa: Adnan Handanagić, prof; Mentor: Jasmina Šehanović, prof; Klavirska saradnja Darija Jahić, prof. Koncert je održan u organizaciji JU Osnovna muzička škola Tuzla i JU Centar za kulturu Tuzla.