Studenti II godine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, odsjek: Geografija, bili su u posjeti Međunarodnoj galeriji portreta, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla, na dan 31.05.2021.godine. Studenti su bili u pratnji prof. dr. Semira Ahmetbegovića i više asistentice, Željke Stjepić Srkalović. Ovom prilikom posjetioci su pregledali sljedeće kolekcije: Kolekcija Ismet Mujezinović, Tito u djelima Likovnih umjetnika, Kolekcija savremenog portreta, Kolekcija skulptura, Kolekcija Adela Behr Vukić, Kolekcija James Haim Pinto, Opća Zbirka, Internacionalna zbirka portreta INTERBIFEP, Zbirka Vladimir Pintarić i Paviljon tuzlanskih umjetnika.