Koncert pijaniste Dejana Jankovića, održan je sinoc, 11.12.2020.godine u Međunarodnoj galeriji portreta, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla.
Dejan Janković rođen je 1989. godine u Mostaru. Nižu i srednju muzičku školu „Vlado Milošević“ u Banjoj Luci završio je 2008. godine u klasi prof. Biljane Jašić Radovanović. Diplomirao je 2012. godine na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci na odsjeku za klavir u klasi prof. Nevene Popović kao student generacije, a naredne godine završio master studije klavira na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u istoj klasi, sa prosječnom ocjenom 10. Doktorske studije klavira upisao je 2013. godine kao prvoplasirani kandidat na prijemnom ispitu, i uspješno ih završio 2017. godine, pod mentorstvom prof. dr Vladimira Cvijića na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
U školskoj 2013/2014. godini bio je angažovan je kao profesor klavira u Muzičkoj školi Vlado S. Milošević u Banjoj Luci. Od akademske 2014/2015. godine zaposlen je na katedri za klavir na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, najprije u zvanju asistenta, a trenutno u zvanju docenta gdje radi na tri stručna predmeta (Klavir – glavni predmet, Klavirski praktikum i metodika klavira). Učestvovao je na brojnim muzičkim festivalima u zemlji i inostranstvu.
Prisutni su postovali mjere bezbjednosti koje su trenutno na snazi.