Danas, 10.11.2020.g., počeli su radovi na utopljavanju i pripremi za fasadne radove, na Društvenom domu Gornja Tuzla, u okviru JU Centar za kulturu Tuzla. Ovo je završna faza zagovaračkog projekta ,, Ekologija i energetska efikasnost,, kojeg je realizovala Lokalna grupa za razvoj, kao član Mreže aktivnih zajednica, uz finansijsku podršku Fondacije tuzlanske zajednice, Švicarskog crvenog križa, Centra za ekologiju i energiju, JU Centar za kulturu Tuzla, kao i lokalnih donatora, a uz volonterski rad aktivista i drugih sugrađana. Pored zamjene stolarije koja je realizovana sa pomenutim NVO, Grad Tuzla je obezbijedio peć na pelet, a projekat je došao do završne faze uređenja Društvenog objekta, koji je centar svih kulturnih i sportskih manifestacija u Gornjoj Tuzli, te služi svim organizacijama i udruženjima za realizaciju programskih sadržaja.