U Društvenom domu Gornja Tuzla, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla, od novembra 2019.godine, organizovana je Škola gitare, koju vodi Nedim Šabanović.

Nakon kratke pauze, zbog epidemije korona virusa, škola nastavlja sa radom, poštivajući sve mjere zaštite Kriznog štaba Civilne zaštite grada Tuzle.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti lično u prostorijama Društvenog doma Gornja Tuzla, gdje mogu dobiti i dodatne informacije o cijeni i terminima Škole gitare.