U skladu sa tačkom II Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona od 16.03.2020. godine i poštujući preporuke federalnog, kantonalnog i gradskog kriznog štaba, direktor JU Centar za kulturu Tuzla je donio Odluku da ova ustanova neće raditi narednih 15 dana od dana donošenja ove odluke. Situacija u svijetu i u Bosni i Hercegovini se svakodnevno mijenja kada je u pitanju širenje koronavirusa (COVID – 19), te su navedene mjere poduzete kako bi se zaštitili svi korisnici usluga i uposlenici JU Centar za kulturu Tuzla.

Pod tačkom br. 2. Odluke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, održanoj jučer, u ponedjeljak, 16.03.2020.godine., navedeno je dase „…u cilju sprečavanja pojave i eventualnog prenošenja koronavirusa, a shodno promjeni epidemiološke situacije u Evropskom regionu, Bosni i Hercegovini i Tuzlanskom kantonu, te procjeni epidemiološkog rizika, odmahobustavlja rad kulturnih institucija: kina, muzeja, pozorišta, umjetničkih galerija i sl. na području Tuzlanskog kantona u trajanju od najmanje 15 dana od dana donošenja ove naredbe.“

O daljim aktivnostima i eventualnim promjenama javnost će biti blagovremeno obavještena.

Zahvaljujemo na razumijevanju.