Zadnjeg dana Međunarodnih književnih susreta Cum grano salis 2019, u subotu, 07.09.2019.godine u 14:00 sati, u Kući i ateljeu Ismeta Mujezinovića, u sklopu Centra za kulturu Tuzla, održana je promocija romana Život na stiku, autora novinara Dževdeta Tuzlića, povodom 40 godina novinarske karijere. Knjiga je jedan dokumentarni hod kroz vrijeme i svojevrstan priručnik za mlade novinarske naraštaje jer sadrži autorova iskustva o tome kako se i na koji način dolazi do neke priče. Promotori knjige bili su: Boro Kontić, Marko Divković i Najil Kurtić.