Dana 30.07.2019.godine u Međunarodnom ateljeu Ismet Mujezinović, svečano je otvorena izložba “Tri života Sarajevske hagade”, u organizaciji i izdanju Zemaljskog muzeja BiH, a u saradnji sa Američkim kutcima, konkretno Američkim kutkom pri NUB Derviš Sušić Tuzla i Centrom za kulturu Tuzla. Prisutnima se obratio direktor JU Centar za kulturu Tuzla, Dženan Jusufović, Sanja Dukić, ispred Američkog kutka i Ana Marić, ispred Zemaljskog muzeja BiH, koja je i otvorila izložbu. Ovaj projekat je podržan od strane Ambasade SAD-a u BiH. Riječ je o istorijskom putu Sarajevske hagade, od Srednjeg vijeka, preko Italije, pa do Sarajeva, gdje ju je krajem 19. stoljeća otkupio Zemaljski muzej BiH.
Sarajevska hagada je do sada bila izložena u svim gradovima u kojima postoji Američki kutak, pri bibliotekama širom BiH, te su izložbu pogledali stanovnici Mostara, Trebinja, Brčkog, Doboja, Bijeljine i Tuzle.