U posjeti Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, u sklopu Centra za kulturu Tuzla, i izložbi Maria Ilića pod nazivom – U iščekivanju, bili su penzioneri iz tuzlanskog Doma penzionera, od kojih su neki i učestvovali u izložbi, tako što su pristali da ih Mario fotografira kroz njihovu svakodnevnicu. Tema izložbe je starost, ali i bolest, usamljenost i nemoć, simboličnog naziva “U iščekivanju”. Posjeta je organizovana u petak, 02.08.2019.godine.