U četvrtak, 22.11.2018.godine, u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla održana je javna tribina u okviru 4. tuzlanskih razgovora, u organizaciji fondacije Istina Pravda Pomirenje, na temu Evropa- Antifašizam-Četništvo. U znak sjećanja na ZAVNOBiH – najviši državni organ antifašističkog pokreta u BiH tokom II svjetskog rata, koji je formiran u novembru 1943. godine, predstavnici fondacije su u gradu dijelili reprint izdanja Rezolucije Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-A, povodom 75 godina od tog važnog događaja.