U cilju stvaranja uslova za normalan rad područne osnovne škole u Gornjoj Lipnici, 15.11.2018. godine, u Kući solidarnosti održana je donatorska priredba, na kojoj su nastupili učenici OŠ Lipnica i polaznici radionice samoodbrane Krav maga. Priredbu su organizovali Vijeće roditelja i Vijeće učenika, uz podršku ,,Kuće solidarnosti”. Sredstva prikupljena na ovoj priredbi, usmjerit će se na rekonstrukciju dimnjaka i oluka na zgradi područne škole u Gornjoj Lipnici.Projekat podržao Centar za kulturu Tuzla