Tradicionalno obilježavanje „Dana plodova zemlje” organizovano je u Kući solidarnosti u Gornjoj Lipnici, pri Centru za kulturu Tuzla, 22.10.2018. godine.
Prigodna edukativna radionica realizovana u saradnji sa JU Osnovna škola Lipnica, namijenjena je učenicima područne škole „Lipnica”. Tokom radionice učenici su upoznati sa značajem plodova zemlje za čovjeka, a u praktičnom dijelu su uz pomoć članica Sekcije žena pripremali pekarske proizvode.