U okviru Međunarodnog dječijeg festivala “Vezeni most”, u srijedu, 24.10.2018.godine, u Međunarodnom ateljeu Ismet Mujezinović, održano je Veče malih prinčeva (književno veče posvećeno piscima, dobitnicima nagrade Mali princ). Učesnici programa bili su: Enisa Osmančević – Ćurić, Jagoda Iličić, Ismet Bekrić, Dušan Pop Đurđev, Muhidin Šarić, Mirsad Bećirbašić, Zejćir Hasić i Šimo Ešić, osnivač festivala. Program je održan uz podršku Centra za kulturu Tuzla.