Internacionalni bijenalni festival portreta INTERBIFEP je međunarodni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta, uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u savremenoj likovnoj umjetnosti.

Interbifep  je ustanovljen 1980. godine i predstavlja jednu od najznačajnijih manifestacija na području likovne umjetnosti, sa posebnim osvrtom na temu portreta, ne samo u okvirima Bosne i Hercegovine, nego regionalnim i svjetskim okvirima. Radi se o jednom od najznačajnijih umjetničkih festivala u regiji sa rastućim ugledom na evropskoj i svjetskoj kulturnoj sceni.

Interbifep je festival modernih i savremenih svjetskih trendova u likovnoj umjetnosti. U tom smislu potrebno je istaći da se od 2013. godine, od petnaestog izdanja  Interbifep-a,  pored postojećih formi umjetničkog izražaja (grafika i crtež) uvode fotografija i video art portret, kao nove festivalske forme i  umjetnički mediji.  Festival svakim novim izdanjem izrasta u veći i značajniji kulturni događaj. O značaju ove manifestacije govori broj učesnika. Na posljednja tri održana Interbifep-a, učestovalo je 370 umjetnika iz 52 zemlje svijeta.  To čini impozantan broj umjetnika, koji prepoznaju ovaj festival, Grad Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu, kao likovni događaj od velikog značaja za prezentaciju i afirmaciju likovne umjetnosti na svjetskoj likovnoj sceni.

Među brojnim umjetničkim i kulturnim događajima koje Međunarodna galerija portreta  Tuzla kontinuirano organizira ili učestvuje u njihovoj organizaciji, Interbifep svakako zauzima posebno mjesto i predstavlja jednu od najvažnijih  manifestacija. Bijenale je od poslednjih nekoliko izdanja zasigurno  ponovo ucrtano na kulturnim mapama i kartama u evropskim i svjetskim okvirima. Radi se o manifestaciji kojoj je vraćen stari sjaj  iz 80-ih godina prošlog stoljeća.

Katalog XV Interbifepa-a

Katalog XIV Interbifep-a