Udruženje građana Agora Centar organizovalo je forum na temu “Sindikat u BiH, Srbiji i Švedskoj – sličnosti i razlike”.
Forum je održan u petak 12.11.2021. godine u Domu književnosti Tuzla uz podršku Olof Palme Centra i Fastighetsa.
Cilj Foruma bila je razmjena iskustava u radu sindikata iz BiH, Srbije i Švedske . Predstavnici sindikata su govorili o načinu rada sindikata, metodama rada sa članstvom, pozitivnim primjerima iz prakse, te primjenjivosti švedskog modela rada sindikata u lokalnom kontekstu.