Predstavljanje zbirke pjesama „Svetionik na dlanu“ mlade autorke Slađane Lazić održano je 29. oktobra 2021. u 18.00 časova, u Domu književnosti Tuzla, u sklopu Centra za kulturu Tuzla.
O knjizi su pored govorili recenzenti Senahid Nezirović, književnik i novinar, i pisac Željko T. Kovačević, član Udruženja književnika Republike Srpske, kao i Mirjana T. Lazarević, predsjednica SPKD „Prosvjeta“ u Tuzli.
Slađana Lazić, mlada i darovita pjesnikinja, osvajala je mnoge nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a pjesme su objavljene u više zbornika festivala. Stihovi mlade pjesnikinje uvršteni su i štampani na engleskom jeziku u antologiji pjesama u Briselu, u Belgiji, u kojoj su zastupljeni autori iz cijelog svijeta.
U Kući Đure Јakšića održana je 2017. godine promocija antologije „Poslednji cvetovi zla“ u čast jubileja – 150 godišna od smrti francuskog pjesnika Šarla Bodlera, u kojoj je takođe bila zastupljena kao jedan od autora.
2020. na XVI Međunarodnom konkursu poezije „Castello di Duino“ za mlade, u Italiji, osvojila je treću nagradu.
„Svetionik na dlanu“ „skladno je koncipiran spoj 72 poetska naslova, od čega je 8 napisano na besprekornom engleskom jeziku“, piše u recenziji Senahid Nezirović. „Izuzetno raduje što poetski naslovi nisu „podeljeni“ u cikluse ili tematsko – motivske krugove, jer je rukopis ispevan u jednom dahu. Za razliku od poetskih prvenaca drugih pesnika – početnika, “Svetionik na dlanu”, pored neverovatne lepote sazrelih, slobodnih ili rimovanih stihova, i bukvalno “krase” neuobičajeno domišljati crteži jedne svestrane umetničke duše.“
Izdavanje i štampanje zbirke pomogao je Grad Tuzla.
Promocija je održana u organizaciji Srpsko prosvjetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“ u Tuzli.