Jučer, 14.10.2021.godine, Dom književnosti Tuzla posjetila je još jedna grupa učenika OŠ Novi Grad Tuzla, a u sklopu projekta “Ovdje stanuje lijepa riječ”, u organizaciji ove škole.
Ove godine manifestaciju realiziraju u saradnji sa Centrom za kulturu Tuzla i Narodnom univerzitetskom bibliotekom Derviš Sušić Tuzla.