Promocija albuma “Sevdah i klasika” autorica doc. dr Dženane Huseinagić i mr. Dženane Šehanović Sarajlić, organizovana je u petak, 28.05.2021.godine u Međunarodnoj galeriji portreta, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla, sa početkom u 19:00 sati.
Promotori su bili: prof.dr Amira Turbić i gospodin Nedžad Salković, a moderator i promotor prof. dr Sead Nazibegović, a prisutnima se obratio direktor Centra za kulturu Tuzla, gospodin Edin Jahić.
Koncert je održan u organizaciji Instituta za bošnjačke studije, bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Tuzli, uz podršku JU Centar za kulturu Tuzla.