Teška srca objavljujemo da je u 92.godini života, 13.04.2021.godine, preminuo Mevludin Ekmečić, nekadašnji direktor Međunarodne galerije portreta (Galerije jugoslovenskog portreta Tuzla), slikar i portretist, profesor, galerist i veliki umjetnik.
Bio je jedan od najstarijih bosansko-hercegovačkih slikara, čiji je opus u samom vrhu naše bh scene, a koji je trajao pune 72. godine. Izvanredan slikar i portretist i osnivač brojnih galerija i legata, svoj najveći doprinos umjetnosti dao je kroz mjesto direktora jedinstvene galerije portreta, koja je danas u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla. Bio je jedan od osnivača ateljea Ismet Mujezinović Tuzla, kao i pokretač Međunarodnog bijenalnog festivala portreta INTERBIFEP Tuzla. Bio je osnivač nekoliko legata i umjetničkih kolonija: Legat James Haim Pinto, Adela Behr i Kolonija Srebrenik. Svoj doprinos dao je pri osnivanju Galerije Rizah Štetić u Brčkom, Hasan Kikić u Gradačcu, Galerije Franjevačkog samostana Dubrava i Galerije Bošnjačkog instituta u Sarajevu. Izlagao je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u BiH i u svijetu. Odlikovan je mnogim umjetničkim i društvenim nagradama, te Počasnim doktoratom Univerziteta u Tuzli.

U novembru 2019.godine, uoči Ekmečićevog 90. rođendana, organizovana je Retrospektivna izložba u saradnji nekoliko kulturnih ustanova:

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića

, JU Centar za kulturu Tuzla i

Fondacija / Legat Ekmečić

Brčko. Uz dva brata Fadila Ekmečića, pariškog knjižara i Seada Ekemečića, kipara, Mevludin Ekmečić osnovao je Fondaciju / Legat Ekmečić, prvu privatnu umjetničku zadužbinu u kojoj je pohranjeno umjetničko i intelektualno naslijeđe obitelji Ekmečić, koje se sastoji od 3000 umjetnina, skulptura kao i bogata biblioteka i dokumentrano arhivistički materijali vezani za Brčko.

Iskreno saučešće porodici Ekmečić.
Kolektiv JU Centar za kulturu Tuzla
Mevludin Ekmečić (1929 – 2021)