JU Osnovna muzička škola organizirala je Novogodišnji koncert učenika ove škole, na dan, 24.12.2020.godine u Međunarodnoj galeriji portreta, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla, gdje su mladi talenti pokazali svoja znanja stečena u prethodnoj godini, a učešće su uzeli mladi violinisti/ce, harmonikaši, pijanisti/ce, te na ovaj način obilježili 2020.godinu.
Prisutni su ispoštovali sve mjere bezbjednosti koje su na snazi, a kada je u pitanju sprečavanje širenja korona virusa, noseći zaštitne maske i držeći propisano odstojanje.