Sinoć, 01.juna, 2020.godine, u Kući i ateljeu Ismet Mujezinović, u sklopu Centra za kulturu Tuzla, održana je javna tribina #neVIDLJIVAuPOLITICI, u organizaciji Udruženja “Ženska Vizija” Tuzla, u saradnji sa Udruženjem “Viktorija” Pale, a uz finansijsku podršku “Ženska mreža BiH”.

Moderator okruglog stola bila je Amela Hajvaz, predsjednica udruženja “Ženska Vizija” Tuzla, a gošće su bile žene iz više različitih političkih stranaka iz Tuzle: Edina Kremić Stranka za BiH, Nataša Pavić HDZ, Hidajeta Jarčević PDA, Sanela Hadžimehmedović SDA, Mirjana Marinković Lepić i Stana Nalić SDP, Nedžada Avdić kao nezavisni kandidat i Selma Čosić Stranka Sefer Halilović.

Ovom prilikom diskutovalo se o problemima sa kojima se žene susreću baveći se politikom, a jedan od ciljeva jeste i međusobna saradnja na svim nivoima vlasti.

“40% NIJE RAVNOPRAVNOST”, poručile su. Zakon o ravnopravnosti spolova kao i drugi međunarodni dokumenti su njihov alat u borbi protiv diskriminacije.

Nažalost, još uvijek nije došlo do suštinske promjene statusa i utjecaja žene u političkom životu. Žene su i dalje na marginama političke moći, lišene utjecaja na formuliranje i provođenje politika.