Svi zainteresovani bendovi, kojima je bio potreban prostor za održavanje proba ili radionica dobili su priliku da svoje aktivnosti  realiziraju u prostorijama Doma mladih, u okviru Centra za kulturu Tuzla, na način da rezerviraju svoj termin za rad u adaptiranoj i renoviranoj Gluhoj sobi (Gluhari).

Ovo je još jedna u nizu aktivnosti, koja pokazuje da su vrata Doma mladih (kao i drugih organizacionih jedinica JU Centar za kulturu Tuzla) otvorena za sve mlade, amibiciozne i darovite ljude, koji nemaju adekvatan prostor i opremu da se umjetnički izraze.

Poziv bendovima i dalje je na snazi, te se svi zainteresovani mogu javiti na mail: protokol@centarzakulturutuzla.ba, na broj : 062 / 772 476 ili lično u prostorijama Doma mladih.