U okviru Međunarodnog dječijeg festivala “Vezeni most”, koji je održan od 22.10 do 24.10.2019.godine, u Kući solidarnosti Gornja Lipnica, u sklopu Centra za kulturu Tuzla, organizovana je edukativna radionica na temu “Umjetnost i društveni aktivizam”, koju je vodila mr. Olivera Nedić.

Ova interaktivna radionica je novo iskustvo za učenike Osnovne škole Lipnica, jer su na veoma zanimljiv način saznali o aktivizmu u umjetnosti, ali i o aktivizmu u svim drugim sferama života. Kroz rad u grupama i prezentacije učenici su na svoj način prikazali probleme današnjice, oblike diskriminacije i nejednakosti, te ukazali na nužnost aktivizma.