Izložba Udruženja Breaking Free – Zaboravljena djeca rata,  otvorena je u utorak, 01.10.2019.godine u 18:00 sati, na Kamernoj sceni Doma mladih, u okviru Centra za kulturu Tuzla.

Izložba je rađena u saradnji sa sirijsko-francuskim umjetnikom, Sakher Almonem, a ima za cilj prikazati različite prepreke, koje su stigma i diskriminacija postavljale na životni put žena preživjelih ratna silovanja i djece koja su rođena kao posljedica tog nemilog čina. Pored toga, cilj izložbe je ukazivanje na probleme s kojima se suočavaju “mirovne bebe” odnosno djeca čiji su biološki očevi bili pripadnici stacionarnih / mirovnih snaga ili djelatnici stranih humanitarnih misija, a majke lokalne žene. Također, izložba prikazuje i borbu, snagu, upornost i prije svega ljudskost u borbi ovih kategorija. Organizatori ovo „putovanje“ nazivaju Karavan zaboravljenih, jer smatraju da je vrlo važno podsjetiti društvo na žive posljedice ratnih dešavanja i da na taj način pokažu da su spremni da dijele svoje priče, kroz razgovor sa ljudima i zajednicom, ali isključivo u svrhu kreiranja bolje budućnosti za buduće generacije koje ne treba da budu opterećene podjelama i nacionalizmom.