Na prijemu u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine jučer, u četvrak, 18.jula, 2019.godine, bili su direktor JU Centar za kulturu Tuzla, Dženan Jusufović i upravnik Međunarodne galerije portreta, Mirza Korlatović, gdje su kao donaciju dobili 14 značajnih i kvalitetnih grafika autora Sadka Hadžihasanovića. Hadžihasanović je 1983.godine na 5.izložbi jugoslovenskog portreta Tuzla, osvojio otkupnu nagradu za crtež “Bez naziva”. Također, ovaj umjetnik je na 5. festivalu jugoslovenskog portreta Tuzla 1984.godine, osvojio nagradu Ismet Mujezinović, jednu od najznačajnijih nagrada na ovom festivalu. Ovom prilikom želimo da mu se zahvalimo na nesebičnom doprinosu razvoju kulture i likovne umjetnosti i obogaćivanju fundusa Međunarodne galerije portreta Tuzla.