Solistički koncert učenice Srednje muzičke škole, Čestmir Mirko Dušek Tuzla, Iman Jahić (solo pjevanje), održan je u petak, 07.06.2019.godine, u Međunarodnoj galeriji portreta / Centar za kulturu Tuzla, klasa Lejla Teskeredzic, prof. Gošće koncerta bile su Amna Jusić i Kanita Mujačić (solo pjevanje), a klavirska saradnja Darija Jahić, prof. i Bakir Samardžić.