U Međunarodnoj galeriji portreta, u okviru Centra za kulturu Tuzla, u ponedjeljak, 03.juna, 2019.godine u 18:00 sati, održan je Koncert učenika gudačkog odsjeka Osnovne muzičke škole Tuzla, klase profesora: Ronaldo Arsovski, Džana Begović, Adnan Handanagić, Maida Hadžimahović, Jovan Rašković i Nermana Šehić.