Stvaranje navike čitanja i ljubav prema pisanoj riječi, bili su motiv za organizovanje posjete učenika biblioteci Kuće solidarnosti Gornja Lipnica, na dan 05.03.2019. godine.
Zajedno sa direktoricom Osnovne škole Lipnica, Almirom Derdemez, učenici IVb i Ib razreda proveli su jedan školski čas u biblioteci. Učenici su imali priliku upoznati se sa značajem i načinom rada biblioteke, a potom su slušali stihove pjesama i priče, koje im je čitala direktorica. Prisutni učenici su također govorili stihove koje su naučili iz knjiga, kao članovi i korisnici književnog fonda biblioteke Kuće solidarnosti.
Posjeta je održana uz podršku Centra za kulturu Tuzla.