Promocija knjige Tragom drevnih Bošnjana, Bosanska država i nacionalni identitet(i) kroz historiju, održana je u petak, 15.02.2018.godine u Međunarodnom ateljeu Ismet Mujezinović, u sklopu Centra za kulturu Tuzla. Autori ove knjige su Taner Aličehić i Đenan Galešić. U sklopu promocije organiziran je i javni dijalog na temu Tragom drevnih Bošnjana, s obzirom da je ova tema privukla veliku pažnju javnosti, posebno zbog vremena u kojem živimo.