Svjetski dan Mentalnog zdravlja obillježen je u Domu mladih Tuzla, 10. oktobra,2018.godine, u organizaciji Udruženja studenata medicine BiH/ Lokalni komitet Tuzla BoHeMSA LC Tuzla. Ovogodišnja tema je direktno vezana za mlade ljude i njihov mentalni status, s ciljem očuvanja njihovog zdravlja i osnaživanja za sve promjene u budućnosti.
Tim povodom održana je radionica sa srednjoškolcima i članovima Lokalni tim ASuBiH-a Tuzla i Interact club Tuzla ’99.
Na radionici su o anksioznosti i depresiji pričali prof.dr.sc.med.Osman Sinanović, neuropsihijatar i doc.dr.sc.med.Nermina Kravić,neuropsihijatar. Oni su srednjoškolce upoznali sa pojmom mentalnog i somatskog zdravlja, važnosti očuvanja njihovog zdravlja, te ih uputili na koji način se mogu nositi sa svim promjenama koje su karakteristične za ovu populacionu grupu.
Radionica je završena sesijom muzikoterapije koju je održala Evica Cerić, muzikoterapeut i profesorica muzičke kulture, u sklopu koje su se učesnici mogli kroz pjevanje, ples i pokret osloboditi stresa i naučiti kako muzika pomaže u očuvanju metalnog zdravlja.