U proteklom periodu Spomen dom ‘Husinska buna’ na Husinu, organizaciona jedinica Centra za kulturu Tuzla, je u saradnji sa HKUD Husino nastavio na proširenju rada sistema grijanja u Spomen domu. Osposobljeni su toaleti, grijanje u svlačionicama i dodatni broj grejnih tijela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *